05.07.2022 - 10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı Van’da Yapıldı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) arasında iş birliğinin geliştirilmesi, TGB’ lerin birbirleriyle olan iletişiminin, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi, Olgun, Gelişmekte Olan ve Yeni Kurulan TGB' ler arasında sinerji oluşturulması amacıyla belirli aralıklarla düzenlenen TGB koordinasyon toplantısının 10.‘su Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Van Teknokent ev sahipliğinde Sayın Bakanımız Mustafa VARANK’ ın teşrifleri ile gerçekleşti.

 

Van’da gerçekleşen 10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı’na teşrif eden Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, böyle anlamlı bir etkinlik vesilesiyle Van’lı hemşehrilerimizle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.
 
Van Valisi Dr. Ozan Balcı da düşüncelerini; “Şehrimize gelerek Van’ı şereflendiren Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleriyle dile getirdiler.
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri toplantısına katılan Van Milletvekili Sayın İrfan Kartal ise tarım şehri olarak anılan Van’da teknolojik gelişmelerin oluşmasıyla ilgili memnuniyetlerini belirterek Van’ın yararına olacak tüm işlerde destek olacaklarını belirttiler.
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2021-2025 dönemi için yeni bir Stratejik Plan hazırladıklarını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise; “Bu planda; üniversitemizin dört stratejik amacı; girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırarak üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim programları ile girişimci ve nitelikli mezunlar yetiştirmek, kurumsal kapasiteyi geliştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgesel ekonomik gelişim için yerel kalkınma paydaşları ile iş birliklerini güçlendirerek sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı hizmetlerini artırmak olarak belirlendi. Bu stratejik amaçlarını gerçekleştirmek adına girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren Üniversitemiz, bünyesinde kurulan Van Teknokent’i daha aktif hale getirerek burada yapılan faaliyet sayısını ve çeşitliliğini de artırmıştır. Bu amaçla Girişimcilik Ekosistemini geliştirmek için markalar oluşturarak birimleri yapılandırmış ve yeni bir vizyonla yola devam etmektedir.” şeklinde konuştu.
 
Bu faaliyetler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksine göre 2018 yılında 54 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde 42. sırada yer alan Van Teknokent’in son iki yılda 63 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki genel sıralamada 31. sıraya yükseldiğini ifade eden Rektör Şevli; “Bu çerçevede Doğu Anadolu Bölgesi’nin en iyi ‘Teknololoji Geliştirme Bölgesi’ ünvanına sahip olmayı başarmıştır. Gelişmekte olan 22 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde ise 7. sırada yer alma başarısını gösteren Van Teknokent; kısa ve orta vadedeki hedefini, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri genel sıralamasında ilk yirmiye girmek olarak belirlemiştir.” dedi.
 
Rektör Şevli sözlerine; “Van Teknokent, sadece ilimizin değil öncelikle bölgemizin ve ardından da ülkemizin en önemli teknokentlerinden biri olmaya adaydır. Bölgemizdeki teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve bu ekosistemden yetişecek başarılı girişimcileri uluslararası pazarlarda rekabet edecek seviyeye taşımayı hedeflemektedir. Bu maksatla çeşitli projeler ve başarılı faaliyetler yürütmektedir. Bunlar içerisinde, Ben Girişimciyim adlı girişimcilik yarışması, teknoloji tabanlı girişimciliğe önemli katkılar sunduğumuz ABD büyükelçiliği tarafından desteklenen Patent Growth projesi, Startone Kuluçka Programı, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik Programı altında BİGG Startone Kuluçka Programları ve Gelişmekte olan doğu illerinde Teknoloji tabanlı kadın girişimciliğini geliştirmek için Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürüttüğümüz Womenpreneur4 Turkey Projelerini sayabiliriz.” sözlerini kaydetti. 
 
Özellikle TÜBİTAK BİGG Programın kapsamında Van Teknokent’in önemli başarılara da imza attığını dile getiren Rektör Şevli; “Bigg Startone Programı % 66 başarı oranı ile faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede, Van Teknokent birçok girişimcinin TÜBİTAK BiGG programı çerçevesinde hibe desteği almasını sağlamıştır. Ayrıca firmalarımız bugüne kadar 46 projeye KOSGEB desteği, 5 adet proje ye de TÜBİTAK desteği almışlardır.  Ayrıca Üniversite olarak özellikle öğrencilerimizin sanayi ile dirsek teması kurabilmeleri için Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili girişimlerde bulunduk. Bu anlamda Van OSB yaklaşık 23 dönümlük alanı üniversitemize tahsis etti. Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu aynı zamanda bir Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi mantığı ile de TRB2 Bölgesinde piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elamanların yetiştirilmesi, “geleceğin meslekleri” perspektifinde ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilmiş sertifikasyon programları aracılığıyla gençlere yenilikçi mesleki becerilerin kazandırılması ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda bölgenin beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak da çalışmalar yürütecektir.” cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Müdürü Öğr. Gör. Yasemin Yetkin ise yaptığı sunumda katılımcılara Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında bilgiler verdi. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Sayın M. Bilal Macit de katılımcılara girişimlerin desteklenmeleri üzerine bilgilendirmede bulundu. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Şehir Plancısı Sayın Tuğba Kaya ise yaptığı sunumla girişimlerin şehir ile ilgili bağlantılarına değindi. Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Sayın Burak Bıyık ise; Vergi Denetim Kurulu sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Sunumların ardından; Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru ve İmar Planı; Yapım, Destek ve Mimari Uygulama ve İzleme Süreçleri yuvarlak masa etrafında tartışıldı.  Toplantıda yenilenen mevzuat hakkında detaylı bilgiler alınırken, Bakanlık uzmanları ile danışmanlık çalışması yapılmış ve Türkiye' de faaliyet gösteren Teknoparklarla iş birlikleri güçlenmiştir.

 
10. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Koordinasyon Toplantısı’na; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, Van Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı, Van Milletvekili Sayın İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Van İlçeleri Belediye Başkanları, Teknoloji Geliştirme Müdürleri ve şehir dışından birçok katılımcı iştirak ettiler.

 


MENÜ
Kapat