Amaç ve Hedefler

  1. Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak
  2. Üniversitedeki Akademik Personellerin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak
  3. Ünivesite-sanayi işbirliğini sağlamak
  4. Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak
  5. Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
  6. Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak
  7. Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak
MENÜ
Kapat