Amaç ve Hedefler


 AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

 1. Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak
 2. Üniversitedeki Akademik Personellerin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak
 3. Ünivesite-sanayi işbirliğini sağlamak
 4. Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak
 5. Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
 6. Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak
 7. Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak


  TEMEL DEĞERLERİMİZ


  ü    YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

  ü    ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

  ü    ÇEVREYE DUYARLILIK

  ü    BİREYSEL, TOPLUMSAL VE EVRENSEL DEĞERLERE SAYGILI

  ü    AR-GE VE TEKNOLOJİ ODAKLI

  ü    BİLGİ GÜVENLİĞİNE SADIK

  ü    SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞİM ODAKLI

  ü    MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN ODAKLI 
  MENÜ
  Kapat