Akademisyenlere Avantajları

TGB mevzuatı gereği öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

Van Teknokent’te şirket kurabilir,
Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Van Teknokent, başta Van YYÜ olmak üzere öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede Van Teknokent bünyesinde kurulmuş Akademik Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

Van Teknokent’e özel farklı bir teşvik modeli ise, Van Teknokent’te öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere  sunulan %10 kira indirimidir. Söz konusu kira indirimi Van Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamındaki bütün binalarda geçerlidir.


MENÜ
Kapat